Miljö

Vi är miljövänliga
Vår vision är att hela tiden jobba målinriktat för att vara en verksamhet som tar sitt ansvar för miljön.

För att uppnå denna vision har vi satt unika mål som vi ständigt jobbar mot. Dessa målen är att:

  • Hela tiden jobba mot kundens intresse och tillfredsställa kundens behov genom 
  • Hela tiden arbeta mot kundens intresse och tillfredsställa kundens behov genom hållbara åtgärder.
  • Hela tiden arbeta med metoder som kan minska avfall och öka källsorteringen.
  • Hela tiden arbeta med hållbara lösningar som kan minska energiförbrukningen.
  • Samarbeta med aktörer som har intresse och mål att vara hållbara och miljömedvetna.

Frakt och miljö Vi ställer krav på nollutsläppsteknologi när det gäller leverans av våra paket. Sedan 2008 har våra leverantörer minskat hela 40% av sina CO2-utsläpp. Detta är något vi är mycket stolta över att vara en del av. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och teknologisk förbättring är målet att endast använda förnybara energikällor i fordon och byggnader vid leverans av paket senast 2025.

Källsortering

Vi levererar alltid våra varor i förpackningar som är miljövänliga och möjliga att källsortera. Källsortering gör att vi kan ta bättre hand om miljön och utnyttja våra naturresurser på ett bättre sätt. Dessutom bidrar källsortering till att undvika att skadliga ämnen och miljögifter från farligt avfall hamnar fel och orsakar skada på natur, människor och djur. Vårt val av förpackning och material är viktigt i vår vision om att vara hållbara och miljövänliga. Därför skickar vi alltid våra varor i förpackningar som går att källsortera.

Återanvändning

Återvinningsbart material är alltid i fokus för vårt företag. Återvinning handlar om att använda material från avfall som råmaterial för att producera nya varor eller resurser. Detta möjliggör återanvändning av råvaror i produktionen av nya varor. Återvinningsbara produkter bidrar till att minska behovet av att ständigt utvinna nya resurser och är därför mycket viktiga för hållbar utveckling. Det gör att vi kan spara resurser och minimera avfall. Detta är en viktig fråga för Spillfabrikken och vår vision om att vara miljövänliga. Vi är därför otroligt stolta över att kunna säga att alla varor vi skickar skickas i återvinningsbara förpackningar.

Lager och drift Lager, process och förvaring är viktiga faktorer i ett företag och utgör kärnan i de flesta företag. Även här följer vi vår vision om att vara miljövänliga och hållbara. Vi förvarar alltid våra varor i lager där utsläppen av icke-förnybar energi är noll. Vi tar alltid till oss ny kompetens och tänker alltid nyskapande kring vårt företag. Därför har vi valt att använda både teknologi och fordon som inte bidrar till utsläpp av CO2.

Varje dag arbetar vi för att ta nya steg och se nya möjligheter som kan bidra till att vi blir ännu mer miljövänliga än vi redan är. Genom att skaffa oss råd och kunskap från professionella rådgivare och experter inom förnybar energi kan vi alltid ligga ett steg före de flesta företag när det gäller miljön. Spelfabriks mål är att sätta planeten först!