Vi är miljövänliga

Våra mål
Vår vision är att helatiden jobba målinriktat för att vara en verksamhet som tar ansvar för miljö.

För att uppnå denna vision har vi satt unika mål som vi ständigt jobbar mot. Dessa målen är att:
- Hela tiden jobba mot kundens intresse och tillfredsställa kundens behov genom 

- Hele tiden jobbe opp mot kundens interesse, og tilfredsstille kundens behov gjennom hållbara åtgärder.
- Hela tiden jobba med metoder som kan reducera avfall och öka källsorteringen. 
- Hela tiden jobba med hållbara lösningar som kan reducera energiförbrukningen.
- Samarbeta med aktörer som har intresse och mål att vara hållbara och miljömedvetna.
 

Frakt och miljö
Vi sätter Vi setter krav om nullutslippsteknologi når det gjelder levering av våre pakker.
SIden 2008 har våre leverandører kuttet hele 40% av sine CO2-utslipp. Dette er noe vi er veldig stolte av å være en del av. Ved å kontinuerlig videreutvikle kompetanse og teknologien er målet å kun benytte seg av fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025 ved levering av pakker.

 

Kildesortering
Vi leverer alltid varene våre i innpakninger som er miljøvennlige og mulig å kildesortere.

Kildesortering gjør at vi kan ta bedre vare på miljøet, og at vi kan utnytte naturressursene våre bedre. I tillegg bidrar kildesortering til at vi unngår at skadelige stoffer og miljøgifter fra f. eks. farlig avfall, havner på avveie og gjør skade på natur, mennesker og dyr.

Vårt valgt av innpakning og materiale er viktig i vår visjon om å være bærekraftige og miljøvennlige. Derfor sender vi alltid varene våre i innpakninger som er mulig å kildesortere.


Gjenbruk

Resirkulerbart materiale er alltid i fokus i vår bedrift. Resirkulering handler om å bruke materiale fra avfall til råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. Dette gjør det mulig å bruke som råvarer på nytt i produksjon av nye varer. Resirkulerbar produkter bidrar til å redusere behovet for stadig å hente ut nye ressurser, og er av den grunn svært viktig for bærekraftig utvikling. Det gjør at vi kan spare ressurser og minimere avfall. Dette er en viktig hjertesak i Spillfabrikken og i vår visjon om å være miljøvennlige. Vi er derfor utrolig stolte av å kunne si at alle varer vi sender, sendes i innpakning som er resirkulerbart.  

 

Lager og drift

Lager, prosess og oppbevaring er viktige faktorer i en bedrift. Dette er på mange måter kjernen i de fleste bedrifter. Også her følger vi vår visjon om å være miljøvennlige og bærekraftige. VI oppbevarer alltid varene våre i lager der utslipp av ikke-fornybar energi er lik null. VI tar alltid til oss ny kompetanse og tenker alltid nyskapende rundt vår bedrift. Derfor har vi valgt å bruke både teknologi og kjøretøy som ikke bidrar til utslipp av CO2.

 

Hver dag jobber vi for å ta nye steg og se nye muligheter som kan bidra til at vi skal bli en enda mer miljøvennlig bedrift enn det bli allerede er. Ved å anskaffe oss råd og kunnskap fra profesjonelle rådgivere og eksperter innenfor fornybar energi, kan vi alltid ligge et steg foran de fleste bedrifter når det gjelder miljø.  
Spillfabrikkens mål er å sette planeten først!